Solina STAFF

Kun Solina-kuorolainen siirtyy yläkouluun, hän voi jatkaa kuoron avustajana, eli Solina Staffina. Tällä hetkellä Staff-nuoria on 37.

Solina Staffit on jaettu tiimeihin. Jokainen kuuluu johonkin tiimiin, ja jokaisella tiimillä on johtaja. Solinalla on tekniikka-, järjestely-, koreografia-, toimisto-, näytelmä-, Solina band-, sekä IT-tiimit.